Referanser
 
 

 

Einar Aas. Naxbie, Grimstad

Riving av eksisterende hytter og grunnarbeider på nytt bolighus. 

 

 

 

Johan Kristiansen Gartneri. Landvik, Grimstad

Tilkjøring av masser, planering og nedgraving av ca 600 spirorør til drivhus. Totalt areal er ca 9 mål. 

 

 

 

 

Ivar Kampell. Naxbie, Grimstad.

Grunnarbeider på hustomt og garasje

 

 

En av flere tomter i Nordås i Grimstad

 

 

 

 

En av flere tomter i Nordås i Grimstad

 

 

 

 

En av flere tomter i Nordås i Grimstad

 

 

 

 

 

Naturmur AS

Powered by Makeweb